עלון

עלון עומק דעת - רבי יהושע אייכנשטיין - בנושא מרן הגרח קנייבסקי זצוקל

נושאי העלון: מרן הגרח קנייבסקי זצוקל

אדר ב

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דברים קצרים שאמר הגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א בליל שב"ק לאחר פטירתו של מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל