עלון

עלון עומק דעת - רבי יהושע אייכנשטיין - בנושא הספד

נושאי העלון: הספד

אדר

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דברי הספד מהגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א ראש ישיבת 'יד אהרן' - אחר מיטתם של זקני ראשי הישיבות זצ"ל