עלון

עלון עומק דעת - רבי יהושע אייכנשטיין - בנושא בני הישיבות

נושאי העלון: בני הישיבות, שיחת חיזוק, בנות הסמינרים

כסלו

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משא חינוך מיוחד מהגאון הגדול רבי יהושע אייכנשטיין שליט"א, ראש ישיבת 'יד אהרן' בענייני השעה והתקופה – ודרכי התמודדות ההורים עם בני הישיבות ובנות הסמינרים