עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא תורה

נושאי העלון: תורה, חיי תורה, לימוד תורה, שבועות, אהבת התורה

סיון, שבועות

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כל צמא לכו למים, ת"ת בשמחה בחלקו, כי הם חיינו, פרנסת עוסקי תורה, שמירה על מקום תורה, חיוב ת"ת מתוך הדחק, נודד הוא ללחם, קונ' ה' רועי לא אחסר, תורה מחזרת אחר אכסניא, תורה שלמדתי באף, שקיעות ורציפות בתורה, התורה עונג ושובע לגוף, קביעות ביום ובלילה, גדר הסתפקות במועט, מיעוט תענוג, הדין על האילן האדם, תחילת הדין על ד"ת,