עלון

עלון עומקא דפרשה מודיעין עילית - בנושא פרשת וישלח

נושאי העלון: פרשת וישלח, אמירה לנכרי

כסלו, וישלח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמירה לנכרי