עלון

עלון עולמות - בנושא עגונה

נושאי העלון: עגונה, פרשת כי תצא, דנא בהלכה, עגונות, דיני ממונות, בירורי יוחסין

כי תצא

תש"ע

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הסתמכות בהלכה על ד.נ.א. בהלכות עגונות דיני ממונות ובירורי יוחסין