עלון

עלון סיפורים להלכה שלמה - בנושא פרשת וישב

נושאי העלון: פרשת וישב, הלכות קוצר

כסלו, וישב

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הלכות קוצר