עלון

עלון נתיבי הלכה - הדף היומי - בנושא דף יומי

נושאי העלון: דף יומי, מסכת ברכות, ברכות נח סד

אדר

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דף יומי ברכות נח-סד