עלון

עלון נתיבים לכשרות - בנושא חמץ לאחר הפסח

נושאי העלון: חמץ לאחר הפסח, פסח, קפה ללא כשרות

אייר, פסח

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם מותר לקנות קפה ללא כשרות? I היחס לחמץ שנמכר לאחר הפסח