עלון

עלון נתיבים לכשרות - בנושא חלב

נושאי העלון: חלב, שבועות, זיוף, כשרות חלב, זיוף חותמת כשרות

סיון, שבועות

תשע"ט

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם בחג השבועות מצינו להלכה ולמעשה קולות בדיני בשר בחלב יותר ממה שהתירו בשאר ימות השנה? I זיוף חותמות בזמנינו I כשרות החלב