עלון

עלון נתיבות המוקצה - הרב אלחנן ברונר - בנושא מוקצה

נושאי העלון: מוקצה

אב

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

באורי וברורי סוגיות והלכות בעניני מוקצה בשבת ויום טוב