עלון

עלון נשיח בחוקיך - בנושא ניצול הזמן

נושאי העלון: ניצול הזמן, פרשת ויצא

כסלו, ויצא

תש"פ

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ניצול הזמן בכל המצבים