עלון

עלון נשיח בחוקיך - בנושא היתר עיסקא

נושאי העלון: היתר עיסקא, פרשת משפטים

משפטים, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היתר עיסקא בבנקים בזמנינו