עלון

עלון נר יששכר - בנושא שערי תשובה

נושאי העלון: שערי תשובה, סליחות, פרשת נצבים וילך, מכניסי רחמים

אלול, ניצבים-וילך

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"טוב וישר ה'" - הפתח לשערי התשובה, האם מותר לומר בסליחות את הפזמון "מכניסי רחמים"