עלון

עלון נר יששכר - בנושא פרשת שמות

נושאי העלון: פרשת שמות, ענוה, שמיעת חלק מקריאת התורה

שמות, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מידת ענוותנותו של משה רבינו - השורש לגילויים הנוראים בארץ מצרים I האם מי שהפסיד חלק מקריאת התורה צריך ללכת להשלים את מה שהחסיר