עלון

עלון נר יששכר - בנושא טומאת מת

נושאי העלון: טומאת מת, עולם הזה, מצות תפילין

תמוז, חוקת

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הדביקות בענייני העולם הזה - שורש טומאת המת I האם מותר לענות אמן על ברכת 'על מצוות תפילין' שמברך חבירו