עלון

עלון נר יששכר - בנושא השקפה

נושאי העלון: השקפה, פרשת קורח

סיון, קורח

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

"כי תבוא חכמה בלבך" - ההשקפה הטהורה על אורחות החיים