עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא קדושת התורה

נושאי העלון: קדושת התורה, שנאת חינם, יראה, חיי תורה, פרשת פנחס, יגיעת התורה, כח השמיעה, חשיבות הלימוד בסמינר, סמינר בנות, סמינר לבנות

תמוז, פנחס

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התעצמות בקדושת התורה, רק יגיעת התורה מושכת את הגוף לרוחניות, סוד כח השמיעה, חומרת השנאת חינם, קנית היראה, הכרת ערך חיי תורה, לימוד הבת בסמינר