עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא עקבתא דמשיחא

נושאי העלון: עקבתא דמשיחא, פרשת ואתחנן, אדישות

אב, ואתחנן

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אדישות, עקבתא דמשיחא, מעשה אבות סימן לבנים, תפקיד אדם הראשון ותוצאות כשלונו