עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא עקבתא דמשיחא

נושאי העלון: עקבתא דמשיחא, ערב רב, פרשת ראה, עבודת ימי אלול, קבלת קבלות

אלול, ראה

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הגישה המעשית לעבודת ימי האלול, קבלת קבלות, עקבתא דמשיחא -שורש שלטון הערב רב