עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא כח התפילה

נושאי העלון: כח התפילה, תפילה, ערב רב, עקבתא דמשיחא, פרשת בראשית

תשרי, בראשית

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כח התפילה, שלטון הערב רב על הצבור