עלון

עלון נפשו גחלים תלהט - בנושא בחירה

נושאי העלון: בחירה, שופר, ראש השנה

תשרי, ראש השנה

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בחירה, סוד השופר