עלון

עלון זרע שמשון - בנושא שלום

נושאי העלון: שלום, פרשת פנחס, שכרו של פנחס, צור

תמוז, פנחס

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

כשיש שלום אין שטן ומזיק רשאי ליכנס I שכרו של פנחס מדה כנגד מדה I הבזיון של צור במה שנמנה שלישי