עלון

עלון זרע שמשון - בנושא פרשת משפטים

נושאי העלון: פרשת משפטים, נעשה ונשמע

משפטים, שבט

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אם אין מקיימים הדינים כראוי הקב"ה נוטל תורתו מישראל I סמיכות ברכת הרפואה לברכת המזונות I עומק כוונת ישראל במה שהקדימו נעשה לנשמע