עלון

עלון זרע שמשון - בנושא נעשה ונשמע

נושאי העלון: נעשה ונשמע, פרשת משפטים, ברכת הרפואה, ישיבת ארץ ישראל

משפטים, שבט

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בפסוק יש ב' טעמים מדוע לא ללחוץ את הגרים, סמיכות ברכת הרפואה לברכת המזונות, אף מי שבמזלו אינו זוכה לבנים בזכות ישיבת ארץ ישראל יזכה לבנים, כוונת ישראל במה שהקדימו נעשה לנשמע