עלון

עלון זרע שמשון - בנושא יראה

נושאי העלון: יראה, פרשת עקב, ברכות עכום

אב, עקב

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אימתי זוכים לקבל שכר אף בעולם הזה I ברכות שמברכים העכו"ם לא יזיקו לישראל I כשאין רואים את המאכל נחשב לעינוי I טעם שהיראה נחשב כדבר קטן