עלון

עלון זרע שמשון - בנושא בית המקדש

נושאי העלון: בית המקדש, פרשת כי תבוא, מזל בבית

אלול, כי תבוא

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בני ישראל באו לבית המקדש קודם שבאו לארץ ישראל I ע"י ריבוי הזכרים והבנים מתרבה המזל בבית I מי שנדבק בהקב"ה אין שום רע מתקרב אליו