עלון

עלון זרע שמשון - בנושא אמת

נושאי העלון: אמת, פרשת בראשית, בראשית

תשרי, בראשית

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

טעם שפתחה התורה באות ב' ולא באות א' I ביאור דברי המדרש שאמר הקב"ה כתוב והרוצה לטעות יטעה I מדוע השליך הקב"ה רק את האמת