עלון

עלון זרע שמשון - בנושא אהבת ישראל

נושאי העלון: אהבת ישראל, תוכחה, פרשת קדושים

ניסן, קדושים

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

באיזה אופן צריך להוכיח אפילו כמה פעמים? I אהבת ישראל