עלון

עלון נועם השבת - בנושא סחיטה בשבת

נושאי העלון: סחיטה בשבת, פרשת כי תצא

אלול, כי תצא

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ריסוק קרח בשבת, הקפאת מים ושאר משקין בשבת, נתינת קוביות קרח לתוך משקה