עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא שמיטת כספים

נושאי העלון: שמיטת כספים

אלול, ראה

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שמיטת כספים