עלון

עלון נועם אליעזר - בנושא פרשת וארא

נושאי העלון: פרשת וארא, יצר הרע, שנות משה רבינו

וארא, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

בחשבון שנות משה רבינו I במה שנצטוו ישראל על פרשת שילוח עבדים בציווי על יציאת מצרים I בביאור שתי השמות שנראה לאבות I פעולת יצר הרע להסיר להאדם מעבודת קונו להלוך בדרך עקלתון I מלכות משה רבינו I זכרון הבטחת ברית בין הבתרים קודם ארבע לשונות של גאולה