עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא מלאכות האסורות בשבת

נושאי העלון: מלאכות האסורות בשבת, פרשת ויקהל פקודי

ויקהל-פקודי, אדר

תשע"ה

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

הרואה בשבת חוטי חשמל גלויים מוטלים ברחוב ויש חשש שיעבור אדם וידרוך עליהם בלי משים וח"ו יהרג מה יעשה?