עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא גנב

נושאי העלון: גנב, פרשת מקץ

כסלו, מקץ

תשע"ו

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התחייבותו של הגנב על חלק שותפו בגניבה מנין?