עלון

עלון נוה ההיכל - בנושא גוי

נושאי העלון: גוי, מלאכות האסורות בשבת, פרשת ויקהל, גוי של שבת, גוי בשבת, רכבת הקלה בשבת, אופנים בשבת

ויקהל, אדר

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

מי שבצאתו בשבת מבית חולים רואה את שכנו הגוי עומד לצאת ברכבו לכיוון ביתו האם מותר לו להצטרף אליו בלי לפתוח את הדלת או שאר מלאכות האסורות בשבת?, אם מותר לנסוע בשבת ברכבת הקלה המופעלת ע"י גויים בתוך העיר?, פעולה שאינה כרוכה בעשיית אחת מל"ט מלאכות האסורות בשבת ויום טוב אבל גורמת טירחה ויגיעה כגון רכיבה על אופנים האם מותרת היא בשבת או שמא יש בה איסור?