עלון 77682

עלון שיעורי רבי שריאל רוזנברג שליט"א - בנושא סוכה

נושאי העלון: סוכה, ארבעת המינים, חול המועד

תשרי, סוכות

תשפ"א

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

שיעורים בדיני הסוכה ארבע מינים וחוה''מ מהמרא דאתרא הגאון הגדול ר' שריאל רוזנברג שליט''א