עלון

עלון משפט שלום - בנושא קנין אודיתא

נושאי העלון: קנין אודיתא, זכרון דברים, חזקה במקרקעין, בעלות במקרקעין

אלול

תשע"ז

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

האם קנין אודיתא מהני בנדיב שתרם קרקע או בנין למוסד חינוכי? I תוקפו של הסכם 'זכרון דברים' בקנין קרקע I בעלות וחזקה במקרקעין