עלון

עלון משפט צדק - הבית המשותף כהלכה - בנושא פרוזבול

נושאי העלון: פרוזבול

אלול

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרוזבול ליחיד