עלון

עלון משנת תנאים - הרב דוד ברוקנר - בנושא סוכה

נושאי העלון: סוכה

אלול

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

משנה ותוספתא - סוכה - מוגהות ומנוקדות על פי כתבי יד