עלון

עלון משנתם סדורה - מראי מקומות וביאורים - בנושא בן פקועה

נושאי העלון: בן פקועה, מסכת חולין

חשון

תשפ"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ענייני רוב וחזקה הגרמה ובן פקועה במסכת חולין