עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא פרשת פנחס

נושאי העלון: פרשת פנחס, חורבן, גלות, גאולה

תמוז, פנחס

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

אמרתי כבד אכבדך I 'לא כולם יזכו' I חובתנו להכיר בגודל ערכנו I חורבן ונחמה I עומק החטא I שבת, גלות וגאולה I מלימוד לא מפסידים