עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא פרשת בשלח

נושאי העלון: פרשת בשלח, פרשת המן, עמידה בנסיון, מעשים קטנים, הכנת צורכי שבת

בשלח, שבט

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת המן – הלכה לדורות I השגחת ה' I המעשים הקטנים שבונים את האדם הגדול I פרשיות יציאת מצרים – בית ספר' לאמונה I חשיבות העמידה בנסיון אפילו לזמן מועט I השכמה ביום שישי להכנת צרכי שבת I עת לחשות I עד שירצה את חברו