עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא עבודת השם

נושאי העלון: עבודת השם, השתדלות, פרשת ויצא, יציאת צדיק מן העיר, סולם יעקב

כסלו, ויצא

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

עבודת ה' בכל המצבים I לנהלם בנחת וביושר I חובת ההשתדלות I יציאת צדיק מן העיר עושה רושם I איסור שאלת צרכיו בשבת I סולם יעקב - חלום או נבואה?