עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא כבוד שמים

נושאי העלון: כבוד שמים, בין אדם לחבירו, פרשת שמות, פטירת צדיק, אוכל מתוך פסולת

שמות, טבת

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פטירת צדיקים I ריבוי כבוד שמים I איזהו הגיבור I אין מסרבין לגדול I אוכל מתוך פסולת I בין אדם לחברו