עלון

עלון משנתה של תורה - בנושא השמח בחלקו

נושאי העלון: השמח בחלקו, פרשת תרומה, אתם קרויים אדם

תרומה, אדר

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

ונתן לנו את תורתו I השמח בחלקו - ברוחניות I הגאולה העתידה – בזכות התורה I כי נער ישראל ואוהבהו I אתם קרויים אדם