עלון

עלון משמרת הכשרות - בנושא כשרות

נושאי העלון: כשרות , כשרות היין, הלכות מליחה, מליחה, פרשת אמור

אייר, אמור

תשע"ד

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

התרשלות בכשרות, כשרות היין, הלכות מליחה