עלון

עלון משיב כהלכה - הרב מרדכי הגר והרב מאיר שולביץ - בנושא פרשת נצבים וילך

נושאי העלון: פרשת נצבים וילך

אלול, ניצבים-וילך

תש"פ
פרשת נצבים וילך