עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת כי תבוא

נושאי העלון: פרשת כי תבוא, דרכי קנינים

אלול, כי תבוא

תשע"ג

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

דרכי קנינים