עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת וירא

נושאי העלון: פרשת וירא

חשון, וירא

תשפ"ב

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

פרשת וירא