עלון

עלון משא ומתן - בנושא פרשת אמור

נושאי העלון: פרשת אמור, היתר עיסקא

אייר, אמור

תשע"ח

שלח לי התראה בדוא"ל כשמעלים עלון של:

היתר עיסקא